УФ опромінювання

УФ знезараження

ПРИЗНАЧЕННЯ УФ ОПРОМІНЮВАННЯ

УФ опромінювання відноситься до одного з найефективніших та екологічно безпечних методів знезараження. УФ опромінювання використовується для:

 • знезараження питної та технічної води;
 • знезараження очищених стічних вод;
 • знезараження повітря та приміщень;
 • знезараження продуктів харчування;
 • знезараження медичних інструментів та технологічного обладнання;
 • знезараження тари та упаковки;
 • знезараження одягу;
 • знешкодження плісняви;
 • у процесах активного окислення – ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOP) тощо.

МЕХАНІЗМ

Під дією УФ випромінювання в клітинах мікроорганізмів (зокрема патогенних і непатогенних бактерій і вірусів) відбуваються необоротні процеси, пов’язані з розривом внутрішньо- і міжклітинних хімічних зв’язків, руйнуванням молекул ДНК і РНК, що забезпечує практично миттєву загибель усіх типів мікроорганізмів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Знезаражувальна дія УФ випромінювання найбільш виражена в інтервалі довжин хвиль від 205 до 315 нм. Найбільшу знезаражувальну ефективність має УФ випромінювання з довжиною хвилі 265 нм.
Для досягнення необхідного рівня знезараження необхідно правильно визначити кількість енергії УФ випромінювання (вибрати значення УФ дози), яка необхідна для інактивації мікроорганізму.
Величина дози УФ опромінення залежить від чутливості мікроорганізмів до впливу УФ випромінювання і прозорості середовища, в якому поширюються УФ промені.

ДОЗА УФ ОПРОМІНЮВАННЯ

Дозою УФ опромінювання називається кількість герміцидної енергії (D), що проходить через опромінювану площу (S) поверхні протягом проміжку часу (t).

УФ доза розраховується за формулою:
Ds = k ∙ (F/S) ∙ t, Дж/м2 (поверхнева доза УФ опромінення),
Dv = k ∙ (F/V) ∙ t, Дж/м2 (об’ємна доза УФ опромінення),

де F – поток гермицидного (бактерицидного) УФ випромінювання, Вт; S – опромінювана площа, м2; V – об’єм, що знезаражується, м3; t – час опромінення, с; k – коефіцієнт, що враховує прозорість середовища, у якому поширюється УФ випромінювання, спектр УФ випромінювання, характеристики і геометрію зони опромінення.

Для досягнення необхідної ефективності знезараження необхідно, щоб значення УФ дози перевищувало величину, що необхідна для інактивації певного виду мікроорганізму (Hs) або (Hv), яких регламентовано відповідними документами, тобто має виконуватися умова:
Ds > Hs або Dv > Hv.

Правильно вибране значення дози УФ опромінення є основою успішної роботи будь-якого знезаражувального УФ обладнання.

БЕЗПЕКА

Використання герміцидного (бактерицидного) ультрафіолетового випромінювання регламентується наступними нормативними документами:

 • Кодекс з безпеки продуктів харчування та лікарських засобів (розділ 21CFR173.368) Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration (FDA));
 • Регламент ЄС № 258/97 Европейскої агенції з питань безпеки продуктів харчування (European Food Safety Authority – EFSA);
 • СанПіН 2.3.2.1078-01 “Гігієнічні вимоги до безпечності та харчової цінності харчових продуктів”;
 • САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ПРАВИЛА І НОРМИ. Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь. Наказ Мінздрава України № 882 від 06.05.2021 р.
 • Настанова Р 3.1.683-98 “Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження поверхонь і приміщень”.
 • Настанова Р 3.5.1904-04 “Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в приміщеннях”.
 • Методичні вказівки МУ 2.3.975-00 “Застосування ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітряного середовища приміщень бактерицидного випромінювання для знезараження повітряного середовища приміщень організацій харчової промисловості, громадського харчування та торгівлі продовольчими товарами”.
 • Інструкція щодо застосування ультрафіолетового випромінювання під час виробництві, зберіганні та перевезенні сировини і продуктів тваринного походження № 13 – 5 – 02/0536 від 19.07.2002 Міністерства сільського господарства.
 • Рекомендація щодо використання ультрафіолетового (УФ) випромінювання для дезінфекції. Міністерство охорони здоров’я України та іншими документами.

ДОЗИ УФ ОПРОМІНЮВАННЯ

Поверхнева Hs та об’ємна Hv дози УФ опромінювання, які необхідні для знезараження мікроорганізмів з ефективністю 90%, 95% та 99,9%

МікроорганізмHs (J/m2)Hv (J/m3)
90,0%95,0%99,9%90,0%95,0%99,9%
Agrobacterium tumefaciens446185116179496
Bacillus Paratyphosus32446184129356
Bacillus Subtilis30539858080211663380
Corynebacterium Dephtheriae34476589138379
Eberthella Typhosa2129415585239
Escherichia Coli30456679132385
Legionella pneumophila2028385392221
Micrococcus Candidas6086123158252717
Mycobacterium Tuberculosis 5474100142217583
Salmonella Typhimurium80111152210325886
Shigella dysenteriae2230425898245
Staphylococcus aureus495766130167385
Streptococcus lactis617488162217513
Vibrio cholerae35486592141378
Influenza virus36496695144385
Hepatitis virus26398068114466
Poliovirus (Poliomyelitis) 1101572102894601224
Rotavirus1301702403424981400
Aspergillus flavus (yellowish green)540697990142020425770
Aspergillus glaucus (bluish green)480625880126217685130
Aspergillus niger (black) 1800230733004734676019240
Mucor ramosissimus (white gray)1942503525107322058
Penicillum digitatum (olive)48062880126217685130
Penicillium roqueforti (green)1451872643815481539
Rhizopus nigricans (black)766100022002044293012826
Chlorella vulgaris (algae) 120 163 220 315 478 1283
Nematode eggs              300 400 920 789 40005363
Paramecium                 700 900 20001640263711660
Saccaharomyces sp.         97  125 176 255 366 1026
Дані наведені з настанови Р 3.5.1904-04.

З обладнанням, яке використовує УФ опромінювання, Ви можете ознайомитись у відповідних розділах нашого сайту.

Доктор Евген Комаровський про УФ знезараження та озонування: Кварц / Ультрафиолет / Озон | Ответы на вопросы | Доктор Комаровский – YouTube

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Прокрутити вгору