Озонування зерна та насіння

Озонування изерна та насіння

ПРИЗНАЧЕННЯ

Знезаражуюча система OZONIKA 500E5 призначена для озонування зерна та насіння з метою:

 • Знезараження та дезодораці] насіння;
 • Зниження вологості насіння.

Система розрахована для знезараження насіння соняшнику у зерносховищі площею 2016 м2 (84 м х 24 м) при висоті насипу (бурта) до 3,5 м.
Висота бурта обумовлена фізико-хімічними властивостями соняшнику, а саме: структурою насіння, його початковою вологістю, вмістом олії і жирних кислот, які сприяють підвищенню вологості та самозігріванню насіння, розмноженню мікроорганізмів, появі плісняви та стійкого специфічного запаху, що веде до псування насіння.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Знезаражуюча система OZONIKA 500E5 складається з генератора озону та системи розповсюдження озоно-повітряної суміші. Озонування насіння здійснюється безпосередньо під час його зберігання у зерносховищі. Озонування підлягає весь об’єм насіння, яке знаходиться у зерносховищі.

З метою зменшення капітальних та експлуатаційних витрат озонування насіння здійснюється почергово. Для цього вся площа зерносховища розподіляється на 28 ділянок, площа однієї ділянки становить приблизно 72 м2 (3 м х 24 м). На кожній такій ділянці зберігається близько 235 м3 насіння (тобто близько M = 100 т). Шаг, з яким розміщуються ділянки обумовлено розповсюдженням концентрації озону всередині насипу насіння і становить h = 3 м. При зменшенні кількості ділянок збільшується шаг їх росташування, що ведедо суттєвого зменшення концентрації озону на границях ділянки, а це веде до зниження ефективності знезараження.

Озонування зерна та насіння
Озонувння зерна та насіння. система розподілу потоків

ТЕХНОЛОГІЯ

Для забезпечення рівномірного розподілу озону по всій площі ділянки на підлогу зерносховища (за розрахованою схемою) укладаються дірчаті вентиляційні короби, на які насипають насіння. Озонуванню підлягає насіння, яке знаходиться на цих ділянках.

Озонування починається з першої ділянки, потім настає черга другої ділянки, потім третьої тощо. Таким чином за допомогою одного генератора озону здійснюється озонування всього об’єму насіння, що закладене на зберігання.

Озон виробляється з осушенего повітря з точкою роси -40 … -50оС. Концентрація озону на виході генератора становить 10 … 15 гО33.

Для знезараження насіння концентрація озону у повітряно-озоновій суміші повинна знаходитися у діапазоні 85 … 100 мгО33. Для зниження концентрації озону з 10 … 15 мгО33 він змішується з потоком повітря, яке утворюється за допомогою нагнітаючих вентиляторів.

Озоно-повітряна суміш з концентрацією озону 85 … 100 мгО33 під тиском подається у розподільчу систему, яка складається з покладених на підлогу зерносховища дірчатих вентиляційних коробів, виходячи з яких озоно-повітряна суміш потрапляє всередину насипу (бурту), де вона розповсюджується в сторони та вгору.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ефективність озонування залежить від аеродинамічних параметрів повітряного потоку, тобто від висоти насипу та тиску повітря. Озон значно важче повітря. При недостатньому тиску повітряного потоку він може не досягати верхньої частина насипу, що негативно позначиться на ефективності  озонування. При цьому збільшується концентрація вологи всередині насипу, що веде до псування насіння від пліснявих грибків.

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Згідно діючих рекомендацій інтенсивність профілактичного вентилювання дорівнюється 30 … 50 м3/т∙годину. При інтенсивності подачі повітря і = 50 (м3/т∙годину) витрати повітря складуть Q = i∙M = 50 м3/т∙годину ∙ 100 т = 5000 м3/годину.
Знаючи витрати повітря і необхідну концентрацію озону у озоно-повітряній суміші можна розрахувати продуктивність генератора озону:
Q(O3) = Q∙C(O3) = 5000 м3/годину∙0,1 гО33 = 500 гО3/годину.

Таким чином, для озонування насіння потужність генератора озону повинна становити 500 гО3/годину, а продуктивність вентиляційної установки 5000 м3/годину.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОЗОНУВАННЯ

Згідно рекомендацій профілактичне озонування насіння повинне проводитися не менше ніж 1 раз на місяць.

ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ

Враховуючи розрахунки, які наведені вище, для озонування насіння соняшнику, яке зберігається насипом у буртах, найбільш доцільним є використання процесу озонування з використанням вентиляційних коробів, які розміщаються на підлозі зерносховища, та генератора озону. Така технологічна схема здатна:

 • Забезпечити проведення профілактичного озонування насіння соняшнику;
 • При збільшенні продуктивності вентиляторів проводити акивне вентилювання насіння;
 • Здійснити знищення мікроорганізмів, які ведуть до псування насіння;
 • Зменшити та вирівняти рівень вологості насіння всередині насипу;
 • Виключити ризики самозігрівання насіння;
 • Максимально зберегти фізико-хімічні та органолептичні показники насіння.

ПЕРЕВАГИ

За допомогою технологічного рішення, яке пропонується Вашій увазі, стає можливим:

 • Зменшити витрати, які пов’язані з процесом зберігання насіння без його переміщення;
 • Суттєво зменшити, або повністю виключити використання хімічних інгібіторів;
 • Забезпечити тривале зберігання насіння;
 • Зменшити вологість насіння та вирівняти її рівень всередині насипу;
 • Ліквідувати осередки самозігрівання зерна;
 • Насичити насіння киснем і забезпечити видалення вуглекислого газу, що утворюється при диханні зерна під час його біологічної фази дозрівання;
 • Здійснити знищення мікроорганізмів та стерилізацію комах, які ведуть до псування насіння;
 • Забезпечити відлякування гризунів.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Прокрутити вгору