REDOX – деструктор ХСК

REDOX - деструктор ХСК

REDOX – деструктор ХСК (REDOX COD destructor). Біологічне очищення стічних, підземних і водних небезпечних відходів часто є найбільш економічно вигідною альтернативою порівняно з іншими варіантами очищення. Здатність органічних речовин піддаватися біологічному розкладанню залежить від їх концентрації, хімічної структура, температури та інших факторів. На ефективність біологічну деструкціїтакож впливати рН та наявність інгібіторних сполук. Хоча багато органічних молекул легко розкладаються, існує багато синтетичних і природних органічних молекул які є стійкими до біологічного окиснення. Тому пошуку методів очищення стоків від стійких до біорозкладання речовин надається пристальна увага.

Одним з таких методів очищення стічних вод є мотод, який заснований на використання окиснювальної здатності гідроксильних радикалів (OH), які утворюються у воді в результаті фізико-хімічних процесів (див. технології активного окиснення (AOPs)). Пропонуємо Вашій увазі одну з наих розробок – фотохімічний десруктор REDOX, завдяки якому можна забезпечити очищення висококонцентрованих стічних вод від органічних речовин, які важко піддаються біологічному розкладанню.

REDOX – деструктор ХСК призначений для очищення виробничих висококонцентрованих стічних вод, що містять органічний вуглець (TOC), сприяє збільшенню біорозкладності органічних забруднень води (за відношенням показників БСК/ХСК), значно збільшується швидкість споживання кисню в процесі біохімічного окислення. Може використовуватись для очищення стічних вод від пестицидів, ціанідів, фенолів, ефірів, нафтовмісних стоків, СПАР, органічних барвників, фільтратів сміттєзвалищ, тощо.

ПРИНЦИП РОБОТИПРИНЦИП РОБОТИ

Принцип дії REDOX – деструктора засновано на використанні технології активного окиснення (AOPs), що забезпечує руйнування розчинених у ґрунтових або стічних водах органічних речовин. Очищення стічних вод здійснюється за рахунок їх глибокого окислення активними радикалами (OH), які утворюються в результаті взаємодії перекису водню і УФ випромінювання. Що призводить до насичення стоків киснем і мінералізації органічних речовин, а також до зниження показників ХСК і БСК.

Технологічна схема передбачає очищення стічних вод у кілька етапів, які включають послідовне їх очищення флотацією, фільтрацієй, фотокаталітичною деструкцією, знезараженням.

ТЕХНОЛОГІЯ

Процес очищення розпочинається з очищення стоків на грабельній решітці, яка забезпечує видалення з води достатньо великих предметів. Далі стоки поступають до контактної камери, де здійснюється її контакт з озоном (процес предозонування). Далі вода поступає до безнапірного флотатора, де відбувається очищення стічних вод від наявних у воді речовин. Забруднювальні речовини видаляються з флотатора у вигляді піни у відстійник. Для інтенсифікації процесу очищення води у стічні води додаються коагулянт і флокулянт.

Після флотаційного очищення стічні води поступають до змішувача, де відбувається корекція кислотно-лужного балансу стоків і додається необхідна кількість каталізатора (оксид заліза) і пероксиду водню H2O2.

Після змішувача стічні води поступають до фотохімічного реактора, у якому здійснюється деструкція органічних сполук. Фотохімічний реактор містить одну або кілька УФ ламп високої інтенсивності. Для захисту від безпосереднього контакті з водою УФ лампи розміщені у спеціальних захисних колбах з кварцового скла. Забруднена вода, з попередньо введеним у неї пероксидом водню і каталізатором, надходить у простір між внутрішньою стінкою камери реактора і захисною кварцовою колбою. У реакторі відбувається фотоліз пероксиду водню і утворення активних радикали ОН, які вступають у реакцію з органічними речовинами і розкладають їх на безпечні мінеральні речовини і воду.

З огляду на те, що реакції фотохімічного окислення відбуваються за певних значень водневого показника pH, здійснюється коригування рівня pH очищених стоків. Очищені води можуть бути спрямовані на подальше біологічне очищення.

ПараметрОд. виміруЗначення
1Номінальна продуктивністьm3/h2.5
2Показники стічних вод, які надходять на очищення:  
Температура стічних вод на входіоС10 – 30
Значення ХПК води, що очищаєтьсяmg/dm318750
Значення БПК води, що очищаєтьсяmg/dm37580
Концентрація завислих речовинmg/dm3750
3ПотужністьkW3.5
4Напруга живленняVAC 400, 3 ph.
5Частота струмуHz50
6Розміри  
 – довжинаmm2000
 – ширинаmm2500
 – висотаmm2500

ПЕРЕВАГИ

  • REDOX – деструктор розрахований на очищення стічних вод з високим рівнем ХПК;
  • Технологічні рішення, які використовуються у цьому деструкторі, дають змогу забезпечити очищення висококонцентрованих стічних вод за ХСК на 65 … 75; за пестицидами – на 94 … 97%;
  • Використання технології активного окислення дає змогу спрямувати очищені води на подальше їхнє очищення на станцію біологічного очищення або, за досягненням нормативних показників якості, скидати очищену воду до водоймища;
  • REDOX – деструктор виконується у вигляді окремих модулів, які з’єднуються між собою трубами та електричними кабелями;
  • Розміри окремих модулів передбачають можливість їх транспортування та розміщення в невеликому приміщенні.
REDOX - деструктор ХСК
REDOX - деструктор ХСК
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Прокрутити вгору