Очищення стоків від СПАР

Очищення стоків від СПАР

Очищення стоків від СПАР. Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) зустрічаються в стічних водах практично всіх промислових підприємств. Вони широко застосовуються як мийні засоби, емульгатори, стабілізатори емульсій і суспензій тощо. Очисні споруди більшості промислових підприємств не мають спеціального обладнання, необхідного для вилучення СПАР. У результаті чого СПАР або скидають у каналізацію, ускладнюючи роботу комунальних очисних споруд, або в поверхневі водойми, спричиняючи загибель флори і фауни.

Накопичуючись у водоймах, СПАР погіршують органолептичні показники води, а також перешкоджають процесам самоочищення водойм. Навіть присутність у воді невеликих концентрацій СПАР (0,8 … 2 мг/дм3) спричиняє рясне піноутворення та порушує кисневий обмін у водоймах. Здатність СПАР накопичуватися в організмі призводить до зниження імунітету, спричиняє алергії, вражає мозок, спричиняє хвороби нирок, печінки та легенів.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Для очищення стічних вод від СПАР застосовують різні методи очищення, у тому числі очищення на активованому вугіллі, за допомогою іонообмінних смол і полімерних адсорбентів, за допомогою коагуляції та флотації, електрохімічне та біохімічне очищення, окислення тощо.

Станція очищення стоків від СПАР

Кожен із цих методів забезпечує прийнятний рівень очищення стічних вод, і може застосовуватися як окремо, так і в поєднанні з іншими методами. Вибір технології очищення здійснюється виходячи з конкретних умов експлуатації та особливостей роботи очисного обладнання. Головними критеріями, що забезпечують вибір того чи іншого методу очищення, мають бути достатня ефективність очищення води, а також низька собівартість експлуатації очисного устаткування, його простота і надійність у роботі.

Усім цим критеріям відповідає технологія, що ґрунтується на застосуванні фотохімічного окислення СПАР (ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOP)), які знаходяться у воді. Така технологія була запроваджена для очищення стічних вод прального комбінату залізничного депо на Придніпровській залізниці. Суть технології складається у глибокій флотації стоків з подальшим окисленням СПАР у фотохімічному реакторі та доочищенні води у сорбційно-каталітичному фільтрі.  

Ефективність очищення

ПоказникТехнічні вимоги
(ГДК), мг/дм3
Неочищені стоки,
мг/дм3
Без реагентів,
мг/дм3
З реагентами,
мг/дм3
Без реагентів,
%
З реагентами,
%
Завислі речовини162,081,060,46,025,492,6
ХПК360,0125,028,519,577,284,4
СПАР0,79,670,770,5592,094,3
Фосфати9,09,00,050,0599,499,4
Водневий показник, рН6,5 – 9,06,5 – 7,97,477,35
Хлориди350107,0107,8136,1-27,2
Сульфати400192,0154,0180,019,86,2
Ефективність очищення стоків від СПАР за технологією ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOP)

Як видно, ступінь очищення стоків від СПАР без застосування реагентів усього лише на 10% перевищує ГДК, що показує правильність вибору технологічного рішення. Підвищення вмісту хлоридів у очищеній воді обумовлено використанням реагентів. Варто відмітити, що концентрація хлоридів у очищених стоках нижче за ГДК.

Застосування технологічної схеми очищення стічних вод, що містять СПАР, дає змогу зменшити вміст в очищеній воді завислих часток – у 13,5 раза, ХСК – у 6,4 раза, СПАР – у 17,6 раза. При цьому спостерігається деяке збільшення вмісту у воді сульфатів і хлоридів, що не позначається на якості очищених стічних вод.

Очищення у флотаторі
Очищення у флотаторі
Стічні води пральні до очищення
Стічні води пральні до очищення
Ефективність очищення від СПАР
Стічні води пральні після очищення

Досвід експлуатації розробленої системи очистки стічних вод засвідчив правильність вибору основних технологічних рішень, які забезпечують високий ступінь очищення стічних вод прального комбінату від СПАР (понад 94%), за мінімальних експлуатаційних витрат. Установка може експлуатуватися в автоматичному режимі без постійного обслуговування.

Основні технічні параметри

ПоказникЗначенняПоказникЗначення
Продуктивність150 m3/dayПотужність12.5 kW
Нерівномірність стоків25%НапругаAC 400 V, 3 ph
Витрати повітря1 m3/minГідравлічний опір 1 п.м. аератора 0.4 bar
Витрати коагулянту250 – 350 g/m3Об’єм ємності – усереднювача7 m3
Витрати флокулянту0.016 m3/hПлоща, на якій знаходиться
очисне обладнання
60 m2
Основні технічні параметри станції очищення стічних вод від СПАР

Основні переваги

  • Висока ефективність очищення стічних вод – понад 94%;
  • Високий рівень автоматизації, що дозволяє експлуатувати станцію в автоматичному режимі;
  • Низькі експлуатаційні витрати;
  • Компактність;
  • Простота експлуатації і висока надійність роботи.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Прокрутити вгору